ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය (JICA) විසින් ප්‍රාදේශීය සභා මඟින් පාලනය වන ජල සැපයුම් යෝජනා ක්‍රම සඳහා වන ධාරිතා වර්ධන ව්‍යාපෘතිය (CapWaSS) වෙනුවෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත්පාලන අමාත්‍යාංශයේ පළාත්පාලන අංශය සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම සඳහා ජලය පිළිබඳ ජපන් විශේෂඥයන් පිරිසක් මෙරටට එවා ඇත. ඔවුන් විසින් ප්‍රාදේශීය සභා 65ක් සඳහා වේදිකා ක්‍රියාකාරකම් ද ඇතුළු සැසි තුනකින් යුත් විස්තරාත්මක සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී පුහුණුවක් මඟින් දැනුම ගොඩනැගීමට සහ බෙදාගැනිමේ අරමුණින් පළාත් හතරක් (උතුරු, නැඟෙනහිර, උතුරුමැද, සහ ඌව පළාත්) හරහා මේ පිළිබඳ විවිධාකාරයෙන් උනන්දු වන්නන් එක් කිරීම සඳහා කටයුතු කරනු ලැබේ.

කුඩා පරිමාණයේ ජල සැපයුම් යෝජනා ක්‍රම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල විසිරී ඇති බැවින්, විස්තරාත්මක දත්ත පද්ධතියක් සකස් කිරීමේ කාර්යය ගැටළුකාරී වී ඇත. එබැවින් ක්‍රියාකරවන්නන් සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහය ලබාදීමේදී බාධා ඇති විය. පළාත් සභා සහ පළාත්පාලන අංශය සතුව අදාළ යටිතලපහසුකම් පිළිබඳ ඉංජිනේරුවන් සිටිය ද, ජලය පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුම ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය (ජල සම්පාදන සහ වතු යටිතලපහසුකම් අමාත්‍යාංශය) සහ ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලය සතුව ඇත. එහෙයින් රට තුළ එක්රැස් වී ඇති දැනුම ඵලදායී ලෙස උපයෝජනය වී නොමැත.

වසර දෙකක් මුළුල්ලේ වෙහෙස නොබලා සිදු කළ කටයුතුවලදී, විස්තරාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය කෙරුණු අතර අඩුපාඩු සහිත පහසුකම් පිළිබඳ පුනරුත්ථාපන සැලසුම මේ වන විට පිළියෙල වෙමින් පවතින අතර එය පළාත් සභා මඟින් සපයන මඟපෙන්වීම සහ වැඩිදුර සහය ලබාගැනීම සඳහා පාදක වනු ඇත. ප්‍රාදේශීය සභා නිලධාරීන් 595 දෙනෙකුට ජල සැපයුම් යෝජනා ක්‍රමවලට අදාළ මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු කටයුතු, අයවැයකරණය, මූල්‍ය කළමනාකරණය සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දුන් අතර අනතුරුව ඔවුන්ට වඩාත් තීව්‍ර පුහුණු සැසි දෙකකට සහභාගී වීමට අවස්ථාව සැලසෙනු ඇත. සහභාගිවන්නන් 74 දෙනෙකු සඳහා දැනුම බෙදා දීමේ වැඩමුළු දෙවරක් පවත්වන ලද අතර ආසන්නතම වැඩමුළුව උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2024 ජනවාරි මස පැවැත්විණි. එක්ව වැඩ කටයුතු කිරීමේ සම්බන්ධතාව සවිමත් කිරීම සඳහා පළාත්පාලන අමාත්‍යාංශය සහ ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම් පිළියෙල කිරීම සිදුකෙරෙන අතර එය අමාත්‍යාංශ දෙක අතර ඇති දුරස්ථ බව නැතිකිරීම සඳහා ඉවහල් වනු ඇත. මෙම ප්‍රාදේශීය සභා මඟින් පාලනය වන ජල සැපයුම් යෝජනා ක්‍රම සඳහා වන ධාරිතා වර්ධන ව්‍යාපෘති‍යේ (CapWaSS) ක්‍රියාකාරකම් මඟින් ප්‍රාදේශීය සභා සඳහා සිය ග්‍රාමීය ජල සැපයුම පවත්වාගෙන යාමට පරිසර පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම වෙනුවෙන් දායකත්වය සපයනු ලැබේ.

ප්‍රාදේශීය සභා මඟින් පාලනය වන ජල සැපයුම් යෝජනා ක්‍රම සඳහා වන ධාරිතා වර්ධන ව්‍යාපෘතියේ (CapWaSS) ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ මෙන්ම පළාත් සභා සහ පළාත්පාලන අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වන දර්ශන බණ්ඩාර සමරකෝන් මහතා ඔහුගේ ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් කියාසිටියේ ප්‍රාදේශීය සභා නිලධාරීන්ගේ ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම පමණක් නොව, ග්‍රාමීය ප්‍රජාව සඳහා තිරසර ජල සැපයුමක් ලබාදීම සහතික කිරීම ප්‍රාදේශීය සභා මඟින් පාලනය වන ජල සැපයුම් යෝජනා ක්‍රම සඳහා වන ධාරිතා වර්ධන ව්‍යාපෘතියේ (CapWaSS) අරමුණ වන අතර ප්‍රාදේශීය සභා මඟින් පාලනය වන ජල සැපයුම් යෝජනා ක්‍රම සඳහා වන ධාරිතා වර්ධන ව්‍යාපෘතිය (CapWaSS) තුළින් උපරිම ඵල නෙලාගැනීම සඳහා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් ඇති කරගැනීමටත්, ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ව්‍යාපෘති සමඟ එක්ව වැඩ කිරීමටත් තම අමාත්‍යාංශය ප්‍රධානත්වය ගෙන කටයුතු කරමින් සිටින බවයි.

 

DSC 0401JPG    DSC 0401JPG   DSC 0401JPG 
         
DSC 0401JPG    DSC 0401JPG