පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක, රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ පළාත් පාලන අංශයේ, විදේශ ආධාර ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් ප්‍රගතිය විමසා බැලෙන සමාලෝචන රැස්වීමක් 2022.06.16 දින අමාත්‍යංශයේදී පැවැත්විණ. එහිදී ලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ජයිකා ආයතනය, නෙදර්ලන්තයේ රාබෝ(Rabo) බැංකුව, එක්සත් රාජධානිය හා ඔස්ට්‍රියාව විසින් ආධාර ලබාදෙනු ලබන, රට පුරා පළාත් පාලන ආයතන හරහා ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රජා ජල, මාර්ග, පාලම් ආදි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 14ක ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කෙරිණි. මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍යංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීහුද එක්ව සිටියහ

DSC 0401JPG    
         

News & Events

ව්‍යාපෘතීන් හී තත්වය

01